Giải đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2017

Giải đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2017

Giải đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2017

Hướng dẫn giải để thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2017  gồm các môn thi:

 Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là nhóm ngành học Tự nhiên (tổ hợp các môn học Vật lí, Hóa học, Sinh học; viết tắt là KHTN), phân khoa của trường học Xã hội (tổ hợp những môn học Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục phổ thông; tổ hợp những môn học Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp PTTH; viết tắt là KHXH).

Đáp áp đề thi THPT quốc gia 2017:

Lời giải tham khảo môn Giáo dục công dân THPT quốc gia năm 2017.

20170624124136-gdcd1

————————————————————————————————————————————————————————————————

Đáp án đề thi Môn Địa Lý THPT 2017 – Đề Chính Thức:

20170624183734-dia-ly

Đáp án đề thi Môn Lịch Sử THPT 2017 – Đề Chính Thức:

Mã đề 202

 1.D 2.B 3.B  4.C  5.D  6.A  7.A 8.B
 9.C  10.C 11.B 12.D 13.B 14.B 15.D 16.A
 17.D  18.D 19.A 20.A 21.A 22.C 23.C 24.D
 25.C  26.A  27.A  28.C 29.D 30.C 31.B 32.C
 33.C  34.D 35.A  36.B  37.B 38.D 39.A 40.A

Mã đề 201

1. D 2. B 3. D 4. D 5. C 6. D 7. B 8. B
9. A 10. B 11. C 12. B 13. A 14. C 15. C 16. B
17. C 18. C 19. B 20. C 21. B 22. B 23. A 24. A
25. C 26. B 27. B 28. B 29. A 30. A 31. C 32. A
33. A 34. C 35. A 36. B 37. B 38. C 39. A 40. C

Lời giải tham khảo môn Lịch sử mã đề 301

Lời giải tham khảo môn lịch sử mã đề 302


Lời giải tham khảo môn Lịch sử mã đề 303

Lời giải tham khảo môn Lịch sử mã đề 305

Thi thpt quốc gia,Thi trung học phổ thông quốc gia,Đề thi thpt quốc gia 2017,Đáp án thi THPT quốc gia 2017

Lời giải tham khảo môn Lịch sử mã đề 306

Lời giải tham khảo môn Lịch sử mã đề 319

Thi thpt quốc gia,Thi trung học phổ thông quốc gia,Đề thi thpt quốc gia 2017,Đáp án thi THPT quốc gia 2017

Lời giải tham khảo môn Lịch sử mã đề 321

Thi thpt quốc gia,Thi trung học phổ thông quốc gia,Đề thi thpt quốc gia 2017,Đáp án thi THPT quốc gia 2017

————————————————————————————————————————————

Đáp án môn Tiếng Anh THPT chính thức 2017

tIENGANH-405-FULL

Untitled-tienganh-409 (2)

giai-eng

Mã 406

 1. B 2. B 3. A 4. B 5. B 6. D 7. D 8. D
9. B 10. C 11. A 12. A 13. A 14. B 15. C 16. C
17. D 18. A 19. B 20. D 21. C 22. D  23. C 24. B
25. C 26. D 27. D 28. A 29. D 30. D 31. B 32. B
33. C 34. D 35. C  36. B 37. A 38. A 39. B 40. B
41. C 42. A 43. C 44. A 45. D 46. A 47. C 48. A
49. C 50. C

Mã đề 413

1. B 2. A 3. B 4. D 5. A 6. D 7. C 8. C
9. A 10. C 11. D 12. A 13. D 14. B 15. C 16. C
17. D 18. D 19. A 20. D 21. C 22. C 23. A 24. D
25. B 26. C 27. A 28. D 29. A 30. C 31. A 32. D
33. D 34. D 35. B 36. D 37. C 38. B 39. A 40. A
41. B 42. B 43. D 44. A 45. D 46. C 47. A 48. A
49. B 50. B

Đề thi môn tiếng Anh THPT quốc gia năm 2017 – Đề chính thức

anh1 anh2 anh3 anh4 anh5 anh6

Lời giải thảm khảo môn Sinh học tốt nghiệp THPT quốc gia 2017.

Mã Đề 221

dap-an-221

ma-de-211 ma-de-215

ma-de-217

de-sinh-1 de-thi-2    sinh3 sinh4 sinh5 sinh6

—————————————————————————————————————————————-

Bài giải môn Hóa học THPT quốc gia 2017:

Mã đề 208

41. B 42. C 43. A 44. B 45. C 46. A 47. D 48. D
49. D 50. B 51. D 52. D 53. D 54. B 55. C 56. D
57. A 58. C 59. C 60. A 61. C 62. D 63. A 64. A
65. D 66. D 67. D 68. C 69. C 70. C 71. A 72. A
73. C 74. A 75. C 76. C 77. A 78. C 79. C 80. C

Đề thi môn Hóa học THPT quốc gia 2017:

Lưu ý: Các đánh dấu trong đề là của thí sinh, không phải đáp án.

Mã đề 208

hoa1 hoa2 hoa3 hoa4

——————————————————————–

Lời giải tham khảo môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Đang cập nhật +++

Lời giải tham khảo môn Vật lý mã đề 206

Câu 1
D
Câu 11
B
Câu 21
Câu 31
Câu 41
Câu 2
D
Câu 12
A
Câu 22
Câu 32
Câu 42
Câu 3
C
Câu 13
B
Câu 23
Câu 33
Câu 43
Câu 4
A
Câu 14
B
Câu 24
Câu 34
Câu 44
Câu 5
C
Câu 15
C
Câu 25
Câu 35
Câu 45
Câu 6
A
Câu 16
Câu 26
Câu 36
Câu 46
Câu 7
C
Câu 17
Câu 27
Câu 37
Câu 47
Câu 8
C
Câu 18
Câu 28
Câu 38
Câu 48
Câu 9
D
Câu 19
Câu 29
Câu 39
Câu 49
Câu 10
A
Câu 20
Câu 30
Câu 40
Câu 50

Lời giải tham khảo môn Vật lý mã đề 201

Câu 1
D
Câu 11
C
Câu 21
B
Câu 31
C
Câu 2
B
Câu 12
B
Câu 22
B
Câu 32
A
Câu 3
D
Câu 13
A
Câu 23
A
Câu 33
A
Câu 4
D
Câu 14
C
Câu 24
A
Câu 34
C
Câu 5
C
Câu 15
C
Câu 25
C
Câu 35
A
Câu 6
D
Câu 16
B
Câu 26
B
Câu 36
B
Câu 7
B
Câu 17
C
Câu 27
B
Câu 37
A
Câu 8
B
Câu 18
C
Câu 28
B
Câu 38
C
Câu 9
A
Câu 19
B
Câu 29
A
Câu 39
A
Câu 10
B
Câu 20
C
Câu 30
A
Câu 40
C

Đề thi THPT Quốc gia môn Vật lý 2017

Lưu ý: Các đánh dấu trong đề là của thí sinh, không phải đáp án.

Mã đề: 2016

vatly1 vatly2 vatly3 vatly4

————————————————————————————————————————————–

Bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017:

Full:

da-toan-full

(Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 mã đề124 )

Mã đề 124

 1. D  2. B 3. D 4. B 5. C 6. C 7. A 8. B
 9. D 10. A  11. B 12. A 13. A 14. B 15. B 16. C
17. A 18. C 19. A 20. B 21. C 22. A 23. C 24. C
25. B 26. D 27. A 28. C 29. C 30. A 31. B 32. C
33. C 34. D 35. B 36. B 37. D 38. D 39. C 40. D
41. D 42. B 43. C 44. C 45. D 46. A 47. A 48. B
49. A 50. D

Đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2017 – Đề chính thức vừa được cập nhật

Lưu ý: Các đánh dấu trong đề là của thí sinh, không phải đáp án.

de-thi-mon-toan-ky-thi-thpt-quoc-gia-2017-1

de-thi-mon-toan-ky-thi-thpt-quoc-gia-2017-2 de-thi-mon-toan-ky-thi-thpt-quoc-gia-2017-3 de-thi-mon-toan-ky-thi-thpt-quoc-gia-2017-5 de-thi-mon-toan-ky-thi-thpt-quoc-gia-2017-6 de-thi-mon-toan-ky-thi-thpt-quoc-gia-2017-7

————————————————————————————————————————————

Đề thi THPT Quốc gia môn Ngữ văn 2017 – Đề thi chính thức:

de_thi-van-2017

Gợi ý lời giải đề thi Ngữ Văn THPT quốc gia 2017

  • Gợi ý 1

I – Đọc hiểu

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính: Phương thức nghị luận

Câu 2: Theo tác giả thấu cảm là khả năng nhìn thế giới bằng con mắt của người khác, đặt mình vào cuộc đời của họ, là sự hiểu biết thấu đáo trọn vẹn một ai đó, khiến ta hiểu được những suy nghĩ của họ, cảm được những cảm xúc của họ, và tất cả xảy ra mà không sự phán xét.

Câu 3: Hành vi của đứa trẻ 3 tuổi, cô gái có bà bị ốm, cậu bé Bồ Đào Nha được nhắc đến trong đoạn trích chính là những minh chứng giản dị và sinh động cho sự thấu cảm, lòng trắc ẩn.

Những hành động đó cho thấy sự đồng cảm, thấu hiểu, yêu thương có trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.

Những hành động ấy đã thể hiện được nét đẹp tâm hồn trắc ẩn, vị tha, yêu thương của ba nhân vật trong đoạn trích. Đó là những tình cảm tốt đẹp, nhân văn đáng được trân trọng, là món quà to lớn mà chúng ta dành cho nhau.

II – Làm văn

Câu 2:

Nghị luận văn học

a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề.

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: định nghĩa về Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm trong đoạn trích “Đất là nơi… giỗ Tổ”.

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận để triển khai các luận điểm; biết kết hợp giữa nêu lí lẽ và đưa dẫn chứng.

Thí sinh có thể triển khai bài làm theo nhiều cách nhưng phải đảm bảo nội dung chính sau:

* Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm:

– Tác giả Nguyễn Khoa Điềm là nhà thơ trữ tình – chính luận, thơ ông chín cả trong cảm xúc và suy tư.

– Đoạn trích thuộc chương 5 – Trường ca “Mặt đường khát vọng” hoàn thành ở chiến khu Trị Thiên năm 1971, in lần đầu năm 1974, viết về sự thức tỉnh của thế hệ trẻ vùng đô thị tạm chiến miền Nam Việt Nam về non sông đất nước và sứ mệnh của thế hệ mình.

* Định nghĩa về Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm: mới mẻ qua phát hiện ở chiều sâu, trên nhiều bình diện truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, lịch sử địa lý. Từ đó nhấn mạnh tư tưởng Đất Nước của Nhân dân.

* Phân tích: Đoạn thơ thể hiện cắt nghĩa của Nguyễn Khoa Điềm về Đất Nước ở phương diện địa lý dài rộng. Học sinh cần triển khai được những ý sau:

– Nguyễn Khoa Điềm chiết tự Đất Nước thành 2 thành tố “Đất” và “Nước”.

– Đất Nước không hề xa lạ, mà đó là không gian sinh tồn không thể thiếu của mỗi con người (nơi riêng tư thầm kín, chứng kiến tình yêu lứa đôi, sự hy sinh âm thầm lặng lẽ của nhân dân): “Đất là nơi anh đến trường Nước là nơi em tắm Đất Nước là nơi ta hò hẹn Đất Nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm”.

– Đất Nước gần gũi, giản dị mà cũng thật thiêng liêng, lớn lao, kỳ vĩ: + Không gian rộng dài, giàu đẹp: “Đất là nơi… biển khơi” + Không gian đoàn tụ của dân tộc gắn liền với cội nguồn lịch sử cao quý, thiêng liêng con Rồng cháu Tiên.

– Từ không gian địa lý của Đất Nước, tác giả đã gợi những trang sử hào hùng vẻ vang của dân tộc, được kế thừa và nối tiếp qua các thế hệ: “Những ai đã khuất…giỗ Tổ”.

+ Những câu thơ vẽ ra hình ảnh các thế hệ nhân dân nối tiếp nhau trong công cuộc dựng nước và giữ nước.

+ Những câu thơ nhắc nhở về sứ mệnh được lịch sử giao phó của các thế hệ nhân dân.

* Bình luận:

– Quan niệm về Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm vừa sâu sắc, vừa mới mẻ.

– Quan niệm gắn liền với tư tưởng Đất Nước của Nhân dân, được thể hiện bằng hình thức biểu đạt giàu suy tư. Giọng thơ trữ tình chính luận thiết tha và các chất liệu văn hóa dân gian được sử dụng nhuần nhị, sáng tạo.


  • Gợi ý 2:

I – Đọc hiểu

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính: Phương thức nghị luận

Câu 2: Theo tác giả thấu cảm là khả năng nhìn thế giới bằng con mắt của người khác, đặt mình vào cuộc đời của họ, là sự hiểu biết thấu đáo trọn vẹn một ai đó, khiến ta hiểu được những suy nghĩ của họ, cảm được những cảm xúc của họ, và tất cả xảy ra mà không sự phán xét.

Câu 3: Hành vi của đứa trẻ 3 tuổi, cô gái có bà bị ốm, cậu bé Bồ Đào Nha được nhắc đến trong đoạn trích chính là những minh chứng giản dị và sinh động cho sự thấu cảm, lòng trắc ẩn.

Những hành động đó cho thấy sự đồng cảm, thấu hiểu, yêu thương có trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.

Những hành động ấy đã thể hiện được nét đẹp tâm hồn trắc ẩn, vị tha, yêu thương của ba nhân vật trong đoạn trích. Đó là những tình cảm tốt đẹp, nhân văn đáng được trân trọng, là món quà to lớn mà chúng ta dành cho nhau.

II – Làm văn

Câu 2:

Nghị luận văn học

a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề.

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: định nghĩa về Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm trong đoạn trích “Đất là nơi… giỗ Tổ”.

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận để triển khai các luận điểm; biết kết hợp giữa nêu lí lẽ và đưa dẫn chứng.

Thí sinh có thể triển khai bài làm theo nhiều cách nhưng phải đảm bảo nội dung chính sau:

* Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm:

– Tác giả Nguyễn Khoa Điềm là nhà thơ trữ tình – chính luận, thơ ông chín cả trong cảm xúc và suy tư.

– Đoạn trích thuộc chương 5 – Trường ca “Mặt đường khát vọng” hoàn thành ở chiến khu Trị Thiên năm 1971, in lần đầu năm 1974, viết về sự thức tỉnh của thế hệ trẻ vùng đô thị tạm chiến miền Nam Việt Nam về non sông đất nước và sứ mệnh của thế hệ mình.

* Định nghĩa về Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm: mới mẻ qua phát hiện ở chiều sâu, trên nhiều bình diện truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, lịch sử địa lý. Từ đó nhấn mạnh tư tưởng Đất Nước của Nhân dân.

* Phân tích: Đoạn thơ thể hiện cắt nghĩa của Nguyễn Khoa Điềm về Đất Nước ở phương diện địa lý dài rộng. Học sinh cần triển khai được những ý sau:

– Nguyễn Khoa Điềm chiết tự Đất Nước thành 2 thành tố “Đất” và “Nước”.

– Đất Nước không hề xa lạ, mà đó là không gian sinh tồn không thể thiếu của mỗi con người (nơi riêng tư thầm kín, chứng kiến tình yêu lứa đôi, sự hy sinh âm thầm lặng lẽ của nhân dân): “Đất là nơi anh đến trường Nước là nơi em tắm Đất Nước là nơi ta hò hẹn Đất Nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm”.

– Đất Nước gần gũi, giản dị mà cũng thật thiêng liêng, lớn lao, kỳ vĩ: + Không gian rộng dài, giàu đẹp: “Đất là nơi… biển khơi” + Không gian đoàn tụ của dân tộc gắn liền với cội nguồn lịch sử cao quý, thiêng liêng con Rồng cháu Tiên.

– Từ không gian địa lý của Đất Nước, tác giả đã gợi những trang sử hào hùng vẻ vang của dân tộc, được kế thừa và nối tiếp qua các thế hệ: “Những ai đã khuất…giỗ Tổ”.

+ Những câu thơ vẽ ra hình ảnh các thế hệ nhân dân nối tiếp nhau trong công cuộc dựng nước và giữ nước.

+ Những câu thơ nhắc nhở về sứ mệnh được lịch sử giao phó của các thế hệ nhân dân.

* Bình luận:

– Quan niệm về Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm vừa sâu sắc, vừa mới mẻ

– Quan niệm gắn liền với tư tưởng Đất Nước của Nhân dân, được thể hiện bằng hình thức biểu đạt giàu suy tư. Giọng thơ trữ tình chính luận thiết tha và các chất liệu văn hóa dân gian được sử dụng nhuần nhị, sáng tạo.