Đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2014

Đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2014

Đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2014

Cấu trúc đề thi đại học khối B năm 2014 môn Hóa học:

I- Phần chung dành cho tất cả thí sinh (40 câu)

– Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, liên kết hoá học: 2 câu
– Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học: 2 câu
– Sự điện li: 1 câu
– Cacbon, silic, nitơ, photpho, oxi, lưu huỳnh, các nguyên tố thuộc nhóm halogen; các hợp chất của chúng: 3 câu
– Đại cương về kim loại: 2 câu
– Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng: 5 câu
– Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ thuộc chương trình phổ thông: 6 câu
– Đại cương hoá học hữu cơ, hiđrocacbon: 2 câu
– Dẫn xuất halogen, ancol, phenol: 2 câu
– Anđehit, xeton, axit cacbonxylic: 2 câu
– Este, lipit: 2 câu
– Amin, amino axit, protein: 3 câu
– Cacbonhidrat: 1 câu
– Polime, vật liệu polime: 1 câu
– Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học hữu cơ thuộc chương trình phổ thông: 6 câu

II- Phần riêng:

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)

A- Theo chương trình Chuẩn (10 câu):

– Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, sự điện li: 1 câu
– Anđehit, xeton, axit cacbonxylic: 2 câu
– Đại cương về kim loại: 1 câu
– Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc; các hợp chất của chúng: 2 câu
– Phân biệt chất vô cơ, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 1 câu
– Hidrocacbon, dẫn xuất halogen, phenol, ancol, cacbonhidrat, polime: 2 câu
– Amin, amino axit, protein: 1 câu

B- Theo chương trình nâng cao (10 câu):

– Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, sự điện li: 1 câu
– Anđehit, xeton, axit cacbonxylic: 2 câu
– Đại cương về kim loại: 1 câu
– Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc; các hợp chất của chúng: 2 câu
– Phân biệt chất vô cơ, chuẩn độ dung dịch, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 1 câu
– Hidrocacbon, dẫn xuất halogen, phenol, ancol, cacbonhidrat, polime: 2 câu
– Amin, amino axit, protein: 1 câu

Thời gian thi đại học khối B 2014 môn Hóa học:
Ngày thi: 10/07/2014
Thời gian có mặt: 6h30
ĐỀ THI ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2014 MÔN HÓA HỌC
de-thi-dai-hoc-khoi-b-nam-2013-mon-hoa-hoc
de-thi-dai-hoc-khoi-b-nam-2013-mon-hoa-hoc
de-thi-dai-hoc-khoi-b-nam-2013-mon-hoa-hoc
de-thi-dai-hoc-khoi-b-nam-2013-mon-hoa-hoc
de-thi-dai-hoc-khoi-b-nam-2013-mon-hoa-hoc
de-thi-dai-hoc-khoi-b-nam-2013-mon-hoa-hoc
ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2013 MÔN HÓA HỌC
dap-an-de-thi-dai-hoc-khoi-b-nam-2013-mon-hoa-hoc
dap-an-de-thi-dai-hoc-khoi-b-nam-2013-mon-hoa-hoc
Xem thêm :  Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn văn 2017 lần 2 của Bộ GD

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CommentLuv badge