Đề thi đại học khối B năm 2014 môn Sinh học

Đề thi đại học khối B năm 2014 môn Sinh học

Đề thi đại học khối B năm 2014 môn Sinh học

Cấu trúc đề thi đại học khối B năm 2014 môn Sinh học

Môn Sinh là môn thi thứ hai trong kỳ thi tuyển sinh đại học khối B năm 2014. Thí sinh lưu ý có mặt tại phòng thi vào lúc 13g30 ngày 09/07/2014 để thực hiện các thủ tục, đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự bị trước khi bắt đầu làm bài thi. Đề thi đại học khối b năm 2014 môn Sinh học gồm 60 câu trắc nghiệm với 3 phần cơ bản: Di truyền học (36 câu), Tiến hóa (12 câu) và Sinh thái học (12 câu).

Thời gian thi

Ngày thi: Chiều 09/07/2014

Thí sinh chú ý có mặt tại phòng thi đúng 13h30

ĐỀ THI ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2013 MÔN SINH HỌC

de-thi-dai-hoc-khoi-b-nam-2013-mon-sinh-hoc

de-thi-dai-hoc-khoi-b-nam-2013-mon-sinh-hoc

de-thi-dai-hoc-khoi-b-nam-2013-mon-sinh-hoc

de-thi-dai-hoc-khoi-b-nam-2013-mon-sinh-hoc

de-thi-dai-hoc-khoi-b-nam-2013-mon-sinh-hoc

de-thi-dai-hoc-khoi-b-nam-2013-mon-sinh-hoc

de-thi-dai-hoc-khoi-b-nam-2013-mon-sinh-hoc

ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC KHỐI B 2013 MÔN SINH HỌC

dap-an-de-thi-dai-hoc-khoi-b-2013-mon-sinh-hoc

dap-an-de-thi-dai-hoc-khoi-b-2013-mon-sinh-hoc

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CommentLuv badge