Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn văn 2017 lần 2 của Bộ GD

Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn văn 2017 lần 2 của Bộ GD

Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn văn 2017 lần 2 của Bộ GD

Đề thi thử THPT quốc gia môn văn 2017 lần 2 của Bộ GD có đáp án hướng dẫn giải. Đề thi thử nghiệm THPT quốc gia môn Văn của bộ giáo dục cấu trúc 2 phần đọc hiểu, làm văn gồm tất cả 6 câu hỏi. Môn Văn là môn duy nhất thi tự luận kỳ thi THPT Quốc Gia 2017.

>> Xem lịch thi chính thức tại Lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) quốc gia 2017

Đề và đáp án:

De_Thi_Thu.Net_De-thi-thu-nghiem-mon-_Van-2017-p1

De_Thi_Thu.Net_De-thi-thu-nghiem-mon-_Van-2017-p2

De_Thi_Thu.Net_De-thi-thu-nghiem-mon-_Van-2017-_p3 De_Thi_Thu.Net_De-thi-thu-nghiem-mon-_Van-2017-_p5   De_Thi_Thu.Net_De-thi-thu-nghiem-mon-_Van-2017-p4 De_Thi_Thu.Net_De-thi-thu-nghiem-mon-_Van-2017-p6 De_Thi_Thu.Net_De-thi-thu-nghiem-mon-_Van-2017-p7 De_Thi_Thu.Net_De-thi-thu-nghiem-mon-_Van-2017-p8

De_Thi_Thu.Net_De-thi-thu-nghiem-mon-_Van-2017-p9

>> Tham khảo đáp án của các đề thi chính thức tại: Giải đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2017