Chọn Sinh học hay Công nghệ Sinh học

Chọn Sinh học hay Công nghệ Sinh học

Theo các bạn, các anh chị thì hai ngành Sinh học và Công nghệ Sinh học khác nhau chỗ nào?

Nếu học ngành Sinh học thì khi tốt nghiệp có thể học tiếp thạc sĩ một ngành thuộc sinh học (ví dụ Di truyền học) hay không?

Nguyên Du

Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây

Tin liên quan
  • Chọn Bách khoa hay Sư phạm Kỹ thuật(13/4)
  • Thi Kỹ thuật vật liệu hay Khoa học vật liệu(13/4)
Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CommentLuv badge